Workshop Endobronchiální ultrasonografie

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Vás zve na 1. společné semináře pro lékaře a sestry konané

24. a 25. 5. 2023

 

U pacientů s časným nádorem plic je prioritní rychlá diagnostika a přesný staging, které slouží ke stratifikaci nemocných do terapeutických skupin. Pokud totiž onemocnění zachytíme v jeho pozdní fázi, jak je u nás, ale i ve světě zatím obvyklé, je pětiletá úmrtnost kolem 85 %. Příčinou této statistiky je nepochybně pokročilý nález při záchytu. V době diagnózy má totiž jen 20 % pacientů lokalizovanou chorobu, zatímco 25 % má již rozšíření do regionálních uzlin
a 55 % má vzdálené metastázy. Nicméně i v případě, kdy je nádor lokalizovaný (bez prorůstání, lymfadenopatie či metastáz) je pětileté přežití jen 30–40 %). Pokud se však podaří zachytit onemocnění v časném stádiu (ideálně, když je nádor ohraničený jenom na sliznici průdušky), šance pacienta na dlouhodobé přežití se prudce zvyšuje. Pětileté přežití pak může dosáhnout až osmdesáti procent.

Cílem péče o pacienty s pokročilým NSCLC je prodloužit přežití a udržet kvalitu života co nejdéle při minimalizaci vedlejších účinků léčby.  Mezi klíčové faktory, které ovlivňují výběr počáteční terapie pokročilého NSCLC patří:

● Přítomnost vysoké úrovně exprese (PD-L1)

● Přítomnost nebo nepřítomnost řídící mutace (např. EGFR ALK, ROS1, BRAF atd.), pro kterou je dostupný specifický inhibitor.

● Rozsah onemocnění, včetně počtu a míst metastáz, stejně jako přítomnost, nebo nepřítomnost příznaků souvisejících s konkrétním místem metastázy.

● Skvamózní, versus neskvamózní histologie.

Pro získání těchto informací je klíčová správně indikovaná, rychlá a efektivní tkáňová diagnostika.

Na tyto klíčové kroky se zaměřuje náš workshop.

PROGRAM:

LÉKAŘI – Teoretická část: 8:30 – 12:00

 1. J. Votruba: Úvod, organizační poznámky
 2. J. Votruba: Moderní možnosti bronchologické diagnostiky se zaměřením
  na radiální a lineární EBUS
  – 30 min
 3. D. Zogala: PET/CT a jeho význam v diagnostice bronchogenního tumoru – 30 min
 4. K. Němejcová: Prediktivní markery a jejich určování z malých vzorků, zpracovávaní vzorků z EBUS E(B) US cytosediment, cytologie – 30 min

Přestávka + občerstvení – 30 min

 1. Z. Šestáková: Mapa lymfatických uzlin u EBUS / E(B) US – 30 min
 2. J. Votruba: Indikace, kontraindikace EBUS/E (B)US, jehly, plán, zpětná vazba – 30 min

SESTRY – Teoretická část: 8:30 – 12:00
V. Pechková, P. Randáčková

 1. Rigidní bronchoskopie20 min
 2. Lokální anestezie20 min
 3. EBUS20 min
 4. Navigační metody20 min
  Přestávka + občerstvení – 30 min
 5. Komentovaná observace výkonů

oběd – 30 min

SPOLEČNÝ PROGRAM – Praktická část: 12:30 – 16:00

 1. J. Votruba, Z. Šestáková: Komentované výkony, nácvik na simulátoru – 120 min
 2. Z. Šestáková: Kvíz – 15 min
 3. J. Votruba: Diskuze, závěr

REGISTRACE NA: jan.adamus@vfn.cz

Adresa konání: I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí VFN v Praze,
U Nemocnice 499/2, Praha 2, Pavilon A6, 3. patro

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
a je ohodnocena 6 kredity.

Pořadatel: OXYPROTECT – Společnost pro boj s plicní rakovinou, z.s.,

ve spolupráci s I. klinikou tuberkulózy a respiračních nemocí,

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK,

garant doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.