ODBORNÁ VEŘEJNOST

PŘEHLED KLINICKÝCH SEMINÁŘŮ (KLIK)

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí je moderním pracovištěm, které si mimo jiné klade za cíl udržovat tempo s nejnovějšími lékařskými poznatky.

Na naší plicní klinice je možné absolvovat odbornou stáž nebo se třeba zúčastnit některé z námi pořádaných akcí – pořádáme semináře, workshopy, aj. Jsme také akreditované školicí pracoviště pro výuku bronchoskopických metod a lze u nás absolvovat některý z kurzů (IPVZ)

Zveme Vás:

https://www.kongresdidc.cz/program/

 

 

 Některé z našich proběhlých akcí:

2016 – 2022 Bronchoskopické workshopy:

– Endobronchiální ultrasonografie v primodiagnostice a rebiopsii plicních nádorů

– Rebiopsie v pneumoonkologii

25. 1. 2016 První plicní konference pro sestry „Nahlédnutí pod pokličku I. kliniky TRN“

KONFERENCE1

14. 10. 2015 Středočeský krajský seminář „Idiopatická plicní fibróza“

IPF Praha 2015

23. 1. 2013 Tematické setkání „Plicní hypertenze“

prof. David N. Cornfield, MD / Pulmonary hypertension and oxygen sensing

Pavel Jansa, MD, PhD. / Chronic pulmonary hypertension: assesment and treatment

prof. Jaroslav Lindner, MD, PhD / Pulmonary endarterectomy: our experience

13. 2. 2013 Tematické setkání „Diagnostika a léčba solitárních plicních uzlů

Yehuda A. Schwarz, MD, FCCP, Associate Professor / Diagnosis of solitary pulmonary nodules: an update

Juraj Šimovič, MD / Ebus and fluoroscopy in the diagnosis of solitary pulmonarynodules

Jiří Votruba, MD / Personalized screening of lung cancer