HISTORIE KLINIKY

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF a VFN UK byla založena v roce 1932 prof. MUDr. Jaroslavem Jedličkou DrSc., který je považován za zakladatele oboru TRN.

Umístění I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí :

1932 – 1942 Ústav pro studium tuberkulózy při LF UK, umístěn na Bulovce
1942 – 1945 Přemístění Ústavu do provizorní nemocnice v Motole
1945 – 2012 VFN Praha 2, Kateřinská 19

2012 – dosud VFN Praha 2, podrobnosti viz. kontakty

Přednostové I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí:

Prof. MUDr. Jaroslav Jedlička, DrSc. 1932-1961
doc. MUDr. Ladislav Levinský 1961-1978
doc. MUDr. Miloslava Jírová, CSc. 1978-1982
doc. MUDr. Zdeňka Voslářová, CSc. 1983-1990
doc. MUDr. Vladimír Votava, CSc. 1990-1998
Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. 1998-2021
doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. 2022-dosud

Význačné osoby spjaté s I. klinikou tuberkulózy a respiračních nemocí:

Prof. MUDr. Jaroslav Jedlička, DrSc.
31. 7. 1891- +15. 12. 1974

doc. MUDr. Ladislav Levinský
21. 4. 1912- +27. 2. 1996

doc. MUDr. Jitka Petříková, CSc.
5. 3. 1911- +27. 8. 2000

doc. MUDr. František Macholda, DrSc.
5. 7. 1915- +10. 12. 1991

převzato z: http://tubres.lf1.cuni.cz/historie-5139