ÚVOD

 Vítejte na internetových stránkách I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí je nejstarší klinikou svého druhu u nás a v současné době má pod patronátem Všeobecné fakultní nemocnice své nezastupitelné místo mezi předními pracovišti v republice.

Na půdě I. kliniky TRN, jak se zkráceně obor tuberkulózy a respiračních nemocí nazývá, máme zázemí pro moderní diagnostické a léčebné metody. Centrum plicní endoskopie je špičkově vybaveným pracovLůžkové oddělení 1. klinika tuberkulózy a respiračních nemocíištěm, na kterém probíhají nejmodernější bronchoskopické zákroky.

Specializujeme se na komplexní péči o pacienty s dýchacími obtížemi, od běžných onemocnění jako Asthma Bronchiale či Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), přes onemocnění méně častá, až po rozsáhlou péči o pacienty s nádorovými onemocněními, kterou zajišťujeme ve spolupráci s Onkologickou klinikou a 1. Chirurgickou klinikou VFN a 1. LF UK.