BRONCHIÁLNÍ TERMOPLASTIKA

JedBronchiální termoplastikaním z moderních endoskopických výkonů prováděných v našem Centru plicní endoskopie je tzv. Bronchiální termoplastika. Tento výkon se provádí u pacientů s jinak obtížně léčitelným astmatem.

Při výkonu je do průdušek zavedena sonda systému Alair, která je následně řízeně zahřáta na 60°C. Tato teplota ve stěně průdušek sníží množství buňek hladké svaloviny. Její stahy jsou totiž v dýchacích cestách zodpovědné za schopnost průdušek se stahovat a tím působit astmatické potíže. Alair system

Metoda má jako dosud jediný nefarmakologický způsob léčby výrazný potenciál trvalého zlepšení příznaků a plicních funkcí. Studie z let 2006 až 2011 prokazují výrazně (až o 40 %) zlepšená skóre kontroly astmatu, snížení počtů akutních návštěv u lékaře i návštěv pohotovosti a v neposlední řadě snížení celkové úmrtnosti pacientů.