CENTRUM PLICNÍ ENDOSKOPIE

Vedoucí lékař: MUDr. Juraj Šimovič tel. 224 969 211

Staniční sestra: Bc. Veronika Pechková, DiS., tel. 224 969 217

Centrum plicní endoskopie Všeobecné fakultní nemocnice patří počtem výkonů a spektrem poskytovaných vyšetření mezi největší pracoviště svého druhu v České republice.

Je zaměřené na diagnostiku plicních onemocnění pomocí endoskopických metod – bronchoskopického vyšetření k diagnostice dýchacích cest a plicního Centrum plicní endoskopie - bronchoskopieparenchymu a dále  pleuroskopického vyšetření k diagnostice pohrudnice.

Vyšetření lze provést v lokální anestezii (podle potřeby doplněné tzv. lehkou sedací) a v celkové anestezii.

Provádí se zde 1200 až 1500 endoskopických vyšetření ročně (za rok 2013 to bylo 1319 výkonů, z toho 242 v celkové anestezii). Cca 10% výkonů (v roce 2013 to bylo 109) provádíme na lůžku pacienta.

Spektrum poskytovaných výkonů zahrnuje:
  1. diagnostické bronchoskopické vyšetření, dle nálezů doplněné vyšetřením pomocí autofluorescenční bronchoskopie, endobronchiální ultrasonografie – EBUS (pomocí lineární sondy k diagnostice nitrohrudních uzlin i pomocí radiální sondy k diagnostice periferních plicních nálezů) i navigované bronchoskopie se skiaskopickou kontrolou;
  2. terapeutickou bronchoskopii – řešení benigních i maligních stenóz velkých dýchacích cest – rekanalizace, stentáž, dále metody endoskopické volumredukce k řešení závažného heterogenního emfyzemu i metodu bronchiální termoplastiky k řešení obtížně léčitelného astmatu;
  3.  pleuroskopické vyšetření – s možností diagnostiky i léčby procesů v pohrudniční dutině (evakuace výpotku, drenáž hrudníku, biopsie pohrudničních procesů, pleurodéza)

Náš zkušený tým je jedinečný tím, že provádí  největší počet výkonů pomocí EBUS v ČR,  provedl jako první endoskopickou volumredukci chlopňovou metodou v ČR i jako první v ČR metodu bronchiální termoplastiky.

V neposlední řadě je náš tým zaměřený na přátelský a vstřícný vztah k pacientům, aby i náročnější vyšetření proběhlo ke vzájemné spokojenosti.

Centrum plicní endoskopie se nachází v hlavním areálu nemocnice v paviloně A6a ve 3. patře.