SPOKOJENOST PACIENTŮ

Záleží nám na tom, aby se naši pacienti u nás cítili dobře a aby námi poskytovaná péče a služby byly co nejlepší. Proto na naší ambulanci a lůžkovém oddělení jsou k dispozici dotazníky, jejichž prostřednictvím nám můžete dát zpětnou vazbu, díky které se můžeme neustále zlepšovat.

Tyto dotazníky jsou k dispozici také v elektronické podobě, můžete je tedy vyplnit i ze svého domova.

Na odkazech níže naleznete jednak elektronické verze dotazníků, jednak aktuální výsledky. Tyto zahrnují jak odpovědi zadané elektronicky, tak digitálně zpracované odpovědi uvedené v dotaznících papírových.

Dotazník je anonymní a není nutné zodpovídat všechny otázky, pokud na některou odpovědět nechcete, jednoduše ji přeskočte.

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PACIENTŮ – LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ
AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY – LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PACIENTŮ – AMBULANCE
AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY – AMBULANCE“