Intermediální jednotka (JIP)

Vedoucí lékař: MUDr. Kryštof Šefl, tel. 224 969 381

Staniční sestra: Bc. Pavla Randáčková, DiS.

Intermediální jednotka (JIP) se nachází v 1. patře pavilonu A6 dolního areálu VFN.

Disponuje lůžky na společném pokoji s neustálým dozorem zdravotnického personálu

Ošetřující personál tvoří stabilní lékařský a sesterský tým, ošetřovatelky a fyzioterapeutka.

Pro koho je naše oddělení určeno?

Oddělení doplňuje standardní lůžkové oddělení umístěné na třetím patře téže budovy a je určeno pro pacienty, jejichž stav vyžaduje stálou kontrolu.