LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

Vedoucí lékař: MUDr. Lenka Návratová, tel. 224 969 352

Staniční sestra: Monika Kocurová, tel. 224 969 353

Lůžkové oddělení se nachází ve 3. patře pavilonu A6 dolního areálu VFN.

Disponuje 16 standardními lůžky na šesti dvoulůžkových a jednom čtyřlůžkovém pokoji, z toho jeden dvoulůžkový pokoj s nadstandardním vybavením.

Ošetřující personál tvoří stabilní lékařský a sesterský tým, ošetřovatelky a fyzioterapeutka.

Pro koho je naše oddělení určeno?pokoj

Oddělení poskytuje hospitalizaci především pacientům, kteří podstupují na naší klinice diagnostické nebo léčebné endoskopické výkony, případně těm, jejichž plicní onemocnění vyžaduje kratší, zpravidla několikadenní hospitalizaci. Vzhledem k relativně malému počtu lůžek a prioritní roli intervenční bronchologie na naší klinice nemůžeme poskytovat lůžkovou péči pacientům, kteří z důvodu chronické povahy onemocnění vyžadují dlouhodobou hospitalizaci.

Možnosti diagnostiky

Z diagnostických metod máme přímo na oddělení k dispozici spirometrii a hrudní ultrazvuk. Naše oddělení bezprostředně sousedí s endoskopickým sálkem, z něhož jsou pacienti  po  výkonech transportováni  pouze několik metrů na lůžko. Na oddělení provádíme rovněž hrudní punkce a drenáže, kyslíkové testy za účelem předpisu dlouhodobé domácí oxygenoterapie, šestiminutové testy chůzí k posouzení funkční zdatnosti plicně nemocných. Ostatní metody, jako je např. rentgen, CT, PET, scintigrafie plic, bodypletysmografie, spiroergometrie  a další, jsou v areálu nemocnice.

Léčebná péče

Naše léčebná péče je zaměřena zejména na pacienty se zánětlivými onemocněními průdušek, plic a pohrudnice, kromě tuberkulózy. Pacienty, u nichž diagnostikujeme plicní nádor, předáváme do péče Onkologické kliniky VFN, případně I. chirurgické kliniky VFN. Úzce spolupracujeme s Institutem onkologie a rehabilitace Na Pleši, Plicní léčebnou Humpolec a dalšími pracovišti poskytujícími dlouhodobější péči. V případě rozvoje stavů akutně ohrožujících život je pacientům poskytována péče na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, jejíž lůžkové oddělení je v téže budově.