AMBULANCE

Vedoucí lékař: MUDr. Alena Slováková, tel. 224 969 305

Staniční sestra: Bc. Ivana Rousková

Recepce ambulance – objednávání pacientů, tel. 224 969 325

Ambulance se nachází v budově Fakultní polikliniky na adrese Karlovo náměstí 32 v chodbě A ve 4. patře. Telefon pro objednání či změnu objednaného termínu je uveden výše.

V klinických ambulancích zajišťujeme komplexní péči o pacienty s chorobami dýchacího ústrojí, diagnostiku a léčbu nemocí spojených s bronchiální obstrukcí (astma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc – CHOPN), dále nemocí plicního intersticia (granulomatózní a fibrotizující plicní procesy).

Poskytujeme rozsáhlou péči o pacienty s nádorovými onemocněními, kterou zajišťujeme ve spolupráci s Onkologickou klinikou a I. Chirurgickou klinikou VFN a 1. LF UK.

Součástí ambulance  je laboratoř pro funkční vyšetření dýchacího ústrojí.

Provádíme konziliární služby pro potřeby ostatních klinik VFN.

Důrazně doporučujeme se na vyšetření telefonicky objednat na výše uvedeném telefonním čísle recepce ambulancí. Vzhledem k vysokému počtu pacientů, kteří každý den na ambulance přichází, hrozí, že bez objednání nebudete moci být ošetřeni.