II. PLICNÍ KONFERENCE PRO SESTRY

konference2017

 

Vážené kolegyně, přijměte pozvání na

II. PLICNÍ KONFERENCI PRO SESTRY,

která se bude konat v úterý 24. ledna 2017 od 10:00 do 14:30 hodinEiseltově síni
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08, Praha 2, pavilon A 14, 1. patro.

PROGRAM:

9:30 – 10:00    Registrace

 

DOPOLEDNÍ PROGRAM – 1. část

10:00 – 10:05  Zahájení – prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.

10:05 – 10:40  Plicní nemoci vyvolané kouřením cigaret – prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.

10:40 – 10:50  Naše cesta k nekouření – Denisa Bašná (I. chirurgická. klinika)

10:50 – 11:00  Kazuistika – Mgr. Klára Staňková

11:00 – 11:30  Pneumonie – MUDr. Hana Bartáková

 

11.30 – 12.00  Přestávka s občerstvením

 

ODPOLEDNÍ PROGRAM – 2. část

12:00 – 12:30  Polékové postižení plic – MUDr. Alena Slováková

12:30 – 13:00  Nefarmakologické přístupy v řešení neefektivní expektorace – Mgr. Martina Havlová

(klinika rehabilitačního lékařství)

13:00 – 13:30  Bronchogenní karcinom – MUDr. Renata Jirásková

13:30 – 13:45  Ošetřovatelská péče u pacienta s bronchogenním karcinomem – Bc. Dana Dědičová

13:45 – 14:15  Kuřácký návyk a jeho vliv na zdraví – MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

 

14.15 – 14:30  Zakončení konference, předání potvrzení o účasti

 

Účast na akci je zdarma.

Akce je zařazena do kreditního systému dle zákona 96/2004 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 321/2008/ Sb. a vyhlášky č. 4/2010 Sb. a ohodnocena 4 kredity.

Na setkání se těší tým I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí

KAPACITA BYLA NAPLNĚNA, REGISTRACE BYLY UZAVŘENY.

Pokud chcete být informováni o budoucích akcích, zanechte nám, prosím, svou emailovou adresu.