WORKSHOP – NOVÉ MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY BIOPSIE V PNEUMOLOGII

Workshop spojený se semináři, sledováním invazivních a miniinvazivních výkonů a simulací na moderním simulátoru jsme nově zaměřili za možnosti zvýšení bioptické výtěžnosti vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům kliniků, onkologů i patologů na kvalitu i kvantitu bioptického materiálu.
Workshop se bude zaměřovat na následující oblasti:

  1. Metody zvýšení výtěžnosti biopsie v periferních průduškách a plicním parenchymu
    Zde se budeme zabývat moderními možnostmi navigačních metod v bronchologii, metodami softwarové i elektromagnetické navigace, tomosyntézou, ultratenkými bronchoskopy a guide sheety i metodami konfirmačními, jako je radiální endosonografie a konfokální mikroendoskopie. Budeme se věnovat výběru optimální bioptické metody s důrazem na využití histologických jehel a transbronchiální kryobiopsie. Budeme presentovat i možnosti biopsie solitárních plicních uzlů pomocí EUS-B a prostor zbude i na prezentaci možností Transparietální punkční biopsie pod CT kontrolou.
  2. Metody optimalizace odběrů bioptického materiálu v oblasti hrudní stěny, mimoplicních oblastí a pleurálních /plicních patologií viditelných v průběhu sonografického vyšetření.
    Tato část workshopu se bude soustřeďovat na možnosti a limitace jednotlivých bioptických cest, za použití ultrasonografie, tipy a triky ve zlepšením vizualizace a v neposlední řadě na výběr ideálního bioptického nástroje.
  3. Optimalizace biopsie mediastina a dostupných parenchymových orgánů.
    Provedeme shrnutí důležitosti i možných bioptických přístupů k patologiím v mediastinu, a to jak v rámci stagingu, tak při primodiagnóze mediastinálních patologií. Probereme a v praxi předvedeme biopsie pomocí nových jehlových systémů FNB, perbronchiální kryobiopsie lymfatických uzlin a také biopsie EUS-B v oblasti jaterního parenchymu a levé nadledviny.
PROGRAM:

LÉKAŘSKÁ ČÁST: 8:30 – 12:00
1. J. Votruba: Úvod, organizační poznámky
2. J. Votruba: Navigační metody v pokročilé bronchologii - 30 min
3. J. Šimovič: Podmínky kvalitního zpracování CT pro navigační a plánovací software, nácvik práce s plánovacím softwarem – 30 min
4. J. Votruba: Možnosti biopsie pleury a periferních patologií. Transparietální punkce pod CT kontrolou – 30 min

Přestávka + občerstvení – 30 min

5. Praktický nácvik na simulátoru a modelu - 45 min
6. Observace výkonů na endoskopickém sálku

Oběd – 30 min

7. Z. Šestáková: EBUS/EUSb v biopsii plicních uzlů, mediastinálních patologií i stagingu – 30 min

SESTERSKÁ ČÁST: 8:30 – 12:00
V. Pechková, P. Randáčková
1. Rigidní bronchoskopie – 20 min
2. Lokální anestezie – 20 min
3. EBUS – 20 min
4. Navigační metody – 20 min

Přestávka + občerstvení – 30 min

5. Komentovaná observace výkonů

oběd – 30 min

SPOLEČNÁ ČÁST: 12:30 – 15:00
1. Praktický nácvik na simulátoru a modelu – 120 min
2. Kvíz, diskuse, závěr

Místo konání: klinika tuberkulózy a respiračních nemocí VFN v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, Pavilon A6, 3. patro

registrace na: jan.adamus@vfn.cz

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kredity*
Pořadatel: OXYPROTECT – Společnost pro boj s plicní rakovinou, z.s.,
ve spolupráci s I. klinikou tuberkulózy a respiračních nemocí,
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK,
garant doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

*kredity jsou pro lékařské účastníky kurzu