Workshop Rebiopsie v pneumoonkologii

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
V
ás zve na výukové semináře Rebiopsie v pneumoonkologii konané

12. a 14. 12. 2016

S rozvojem biologické léčby  bronchogenního karcinomu  řešíme nové problémy související s podáním léků, jejichž biomarkery jsou často hodnoceny přímo v nádorové tkáni. Jedná se především biomarkery podávání  thyrosinkinazových inhibitorů a imunoterapie. Při podávání TKI dochází až v padesáti procentech ke vzniku získané rezistence na léčbu T790 léčitelné TK inhibitory třetí generace. Při podávání imunoterapie je mnoho autorů přesvědčeno o nutnosti hodnocení exprese PD L1 v nádorové tkáně před zahájením léčby. Vzhledem k tomu, že dosud jsou tyto léky podávány u předléčených pacientů, získává tak na stále větším významu možnost a nutnost rebiopsie nádorové tkáně.  Z literatury víme, že rebiopsie jsou často obtížné a validní vzorek býváme schopni získat u méně než 50 procent pacientů. Je tedy velmi vhodné věnovat se rozvoji a výuce metod, které takové biopsie umožňují.

Jedná se především o metody navigované endoskopie, transbronchiální punkce pod EBUS kontrolou pomocí jehel většího kalibru a transparietální punkce pod CT či sonografickou kontrolou.  Seminář se koná ve dvou termínech, jeho cílem je výuka těchto nových bioptických metod, zahrnuje část teoretickou, práci s modelem i Vaší přítomnost při vlastních endoskopických výkonech.

PROGRAM:

Teoretická část: 8:30 – 11:30

J. Votruba: Úvod, organizační poznámky, moderní bronchologická diagnostika45 min

L. Petruželka: Zásady moderní pneumoonkologické léčby s důrazem na biologickou léčbu a imunoterapii – 45 min

Přestávka +  občerstvení – 15 min

J. Šimovič: Navigace v bronchologii – využití EBUS radiální i lineární sondy – 45 min

J. Votruba: Rebiopsie v pneumoonkologii: proč a jak – 30 min

Přestávka + občerstvení – 30 min

Praktická část:  12:00 – 15:00

J. Votruba, J. Šimovič: Workshop – nácvik navigovaných metod na zvířecím modelu a  jiných modelech – 60 min

J. Votruba, J. Šimovič: Komentované výkony u 2-3 pacientů – 90 min

J. Votruba, J. Šimovič: Závěr, diskuze

 

Počet účastníků je omezen, se svou registrací tak příliš neváhejte.

Seminář bude ohodnocen 6 kredity ČLK. Registrace je zdarma.

Sympozium bylo podpořeno edukačním grantem společnosti Bristol-Myers Squibb s.r.o.
a společnosti Boston Scientific Česká republika, s.r.o.

Adresa konání: I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí VFN v Praze,
U Nemocnice 499/2, Praha 2, Pavilon A6, 3. patro